Giga
$99.99

Chỉ từ

200.000 đ/tháng

Giá đã bao gồm thuế VAT

Download / Upload

150 Mbps

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi 5Ghz
Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Ưu đãi tới 03 tháng cước
Đăng kí ngay
Sky
$99.99

Chỉ từ

250.000 đ/tháng

Giá đã bao gồm thuế VAT

Download / Upload

1024 Mbps

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi 5Ghz
Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Ưu đãi tới 03 tháng cước
Đăng kí ngay
Meta
$99.99

Chỉ từ

350.000 đ/tháng

Giá đã bao gồm thuế VAT

Download / Upload

1024+ Mbps

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi 5Ghz
Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Ưu đãi tới 03 tháng cước
Đăng kí ngay

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM